Häst

 • Akutsjukvård
 • Vaccinationer
 • Vet-checks
 • Besiktning
 • Kastration
 • Hovsjukvård
 • Endoskopi luftvägar
 • Utredningar
 • Gyn-undersökning
 • Munhåleundersökning
 • Remiss och recept

Nöt

 • Akutsjukvård
 • Juverhälsa
 • Kastration
 • Avhorning
 • Besättningsservice
 • Rådgivning
 • Recept

Smådjur

 • Vaccination
 • Hälsoundersökning
 • Kastration katt
 • Hemavlivning
 • Remiss
 • Recept