Vi erbjuder alla de vanliga vaccinerna för häst, hund och katt. Vi erbjuder även vaccination mot Botulism, kvarka och EHV (abortvirus).

Grundvaccination (A+B+C+R)

Svenska Ridsportsförbundet

Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C+R). När den är klar ska hästen revaccineras (R) varje år!
Regeln omfattar alla hästar som påbörjar en grundvaccination som föl och unghästar, eller andra hästar som inte vaccinerats på över ett år och måste börja om med grundvaccination.
Information om vaccinationer inom ramen för Svenska Ridsportsförbundet finner du HÄR

Islandshäst

För islandshäst gäller andra regler, regler för vaccination av islandshäst finner du HÄR

Botulism (A+B+C+R) BotVax B

För vaccination mot botulism krävs tre grundvaccinationer med en månads mellanrum och sedan årlig vaccination.

Kvarka (A+B) Strangvac

I nuläget anger företaget som tillverkar STRANGVAC att vaccinationen är två doser med fyra veckors mellanrum. Forskning pågår fortfarande.

EHV- 1 virusabort, vid dräktigt sto (A+B+C) Equishield EHV

För att minska abortincidensen, ge en dos av vaccinet under den andra månaden efter betäckning, en dos under den 5:e eller 6:e dräktighetsmånaden och en dos under den 9:e dräktighetsmånaden. Detta vaccinationsschema om tre doser bör upprepas under efterföljande dräktigheter.

Vaccination influensa och stelkramp: 620kr
Vaccination stelkramp: 520kr
Vaccination BotVax: 750kr
Vaccination Strangvac: 750kr
Vaccination Equishield EHV: 750kr
– priserna gäller per vaccintionstillfälle