Traces

Hälsointyget i Traces utfärdas av en officiell veterinär.
Veterinären besiktigar djuret och utfärdar ett intyg, som inte får vara äldre än några dagar innan resan påbörjas.
OBS! Tänk på att djuret måste besiktigas på sin
ursprungsanläggning för att kunna få ett intyg utfärdat!

I intyget ska bland annat avsändar- och mottagaranläggning anges. Dessa ska vara registrerade i Jordbruksverkets register.
I vissa fall ska även transportör anges samt vara registrerad.

För anläggningarna krävs också att de har anmält att de kommer
att sända djur till eller ta emot djur från andra länder.
Det är viktigt att du ser till att alla dessa uppgifter är klara innan du bokar tid, annars kan vi inte utfärda ett intyg!

Vi behöver få bokningen i god tid!
Räkna med en handläggningstid på minst 1 vecka, ibland längre tid.

Kontakta oss först för att boka tid för utfärdandet.
Fyll sedan i uppgifterna i dokumentet nedan och maila till oss på bokatid@ryttarbacka.se
Räkna med en handläggningstid på 1-3 veckor.

För vissa resor som sker inom EU krävs ett hälsointyg i Traces.
Det är viktigt att Du som djurägare tar reda på kraven i mottagarlandet.

Traces har en fast avgift som fastställs av Jordbruksverket årligen.
Du finner mer information på Jordbruksverkets hemsida.